Oferta

Usług księgowe


Realizujemy usługi księgowe w zakresie:
 • prowadzenia ewidencji ryczałtu od przychodu
 • prowadzenia ewidencji karty podatkowej
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenia księgowości handlowej (tzw. pełna księgowość)
 • prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenia ewidencji wymaganych innymi przepisami: ewidencji środków trwałych, ewidencji i wyposażenia, ewidencji o wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji i przebiegu pojazdu
 • sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
 • prowadzenia obsług kadrowo-płacowej i dokumentacji ZUS sporządzania deklaracji zgłoszeń do US (CIT, PIT, VAT, AKC, NIP), IC (Intrastat) i do ZUS (Z S DRA)
 • przygotowywania sprawozdań statystycznych do GUS

Kadry i płace
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę,
 • rozliczanie miesięczny czasu pracy każdego pracownika w zakresie:
- obecności w pracy
- urlopem wypoczynkowym
- inne usprawiedliwienia płatne bezpłatne,
 • naliczanie wymiaru urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopu,
 • sporządzanie kompletne dokumentacji kadrowej przy przyjmowaniu nowych pracowników,
 • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania,
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego dotyczących pracowników zatrudnionych , nowo przyjętych i zwolnionych w danym roku sprawozdawczym,
 • prowadzenie kartoteki zasiłkowej,
 • sporządzani wniosków dla oddziałów ZUS dotyczących wypłat zasiłków:
- zasiłku macierzyńskiego
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych takich jak: umowa zlecenia, umowa o dzieło, umów agencyjna,
 • sporządzanie rocznych informacji do ZUS o przychodach rencistów i emerytów,
 • pomoc przy formalnościach związanych z uzyskaniem legitymacji ubezpieczeniowych pracowników członkom ich rodzin,
 • sporządzanie dokumentacji do wyliczenia kapitału początkowego ZUS kp-1 ZUS Rp-6, ZUS Rp-7, ZUS Rp- , ZUS Rp-9,
 • sporządzani dokumentacji, oraz pomoc przy składaniu wniosków o ni zaleganie
 • w składkach (ZUS),
 • ewidencję danych osobowych (adresy, członkowie rodzin, informacje o sposobie rozliczenia urzędem skarbowym, przebieg zatrudnienia w firmie oraz w poprzednich miejscach pracy, dane do generowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS stosunek do służby wojskowej, wykształcenie, stałe obciążenia w płaty itp.),
 • sprawozdawczość wewnętrzna wynikająca z indywidualnych potrzeb Klienta,
 • sporządzanie i wydawani imiennych zaświadczeń pracownikom o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • naliczenie odsetek od zaległości i od nieterminowych wpłat,
  Szybki kontakt

OPTIMA
ul.Piękna 62/64
00-679 Warszawa

tel. tel./fax: (22) 621 60 41
e-mail:
biuro.optima@onet.eu

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 21:00